Hvem er vi

Hillerød Alkoholbehandling er et privat ambulant alkoholbehandlingstilbud til alle borgere over 18 år. Behandlingen er gratis for den enkelte borger og kan foregå anonymt, hvis dette ønskes.

Vores behandling bygger på værdighed og respekt og med filosofien om, at enhver person er unik og ligeværdig.

Behandlerteamet består af social- og sundhedsfagligt personale med erfaring indenfor misbrugsområdet.

Hillerød Alkoholbehandling ejes af Christina Højgaard, psykoterapeut MPF, der fungerer som daglig leder af behandlingen. Christina har siden 2001 arbejdet inden for misbrugsområdet og har stor erfaring indenfor behandling af alkoholmisbrug. Christina har været ansat som behandler på Nordsjællands Misbrugscenter med base i Frederiksværk Alkoholambulatorium. Christina har ligeledes undervist på Rigspolitiets AT (alkohol og trafik) kurser. Senest har hun været ansat i Egedal Kommune, først som misbrugskonsulent og derefter som behandlingsansvarlig for Egedal Kommunes eget stof- og alkoholbehandlingstilbud.

Christina er oprindelig uddannet socialpædagog og har siden taget en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun har flere diplommoduler i socialt arbejde med misbrugere og har ligeledes den 5 årige narrative psykoterapeutiske uddannelse fra DISPUK . Hun er ligeledes uddannet i NADA-akupunktur og har erfaring indenfor Mindfullness.

Jeanette de Mailly er souschef og alkoholbehandler i Hillerød Alkoholbehandling.Jeanette

Jeanette er stedfortræder for Christina Højgaard og har det overordnede ansvar for reception og sekretærfunktion. Jeanette har mange års erfaring med alkoholbehandling, og har tidligere været ansat ved Helsingør Misbrugscenter som leder, og ved Nordsjællands Misbrugscenter som behandler, forebyggelseskonsulent og leder. Jeanette kommer senest fra en stilling som tilsynskonsulent ved Socialtilsyn Hovedstaden.

Fra tidligere ansættelser har Jeanette erfaring med socialadministrative opgaver, undervisning, projektstyring og coaching.

Jeanette er oprindeligt uddannet socialpædagog, og har videreuddannet sig inden for ledelse, voksenundervisning, projektledelse samt en uddannelse som coach.

Jeanette modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Susanne Bukhave er alkoholbehandler i IMG_1453Hillerød Alkoholbehandling.

Susanne har i mange år arbejdet med børn, unge og deres familier som har haft psykiske og sociale problemer. Susanne varetager individuelle behandlingssamtaler både med klienten men også med de pårørende. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner, varetager antabusudlevering og abstinensbehandling i samarbejde med behandlingens sygeplejerske og lægekonsulent.

Susanne er uddannet socialpædagog. Hun er uddannet NADA-instruktør. Susanne modtager supervision hver måned, og er uddannet narrativ psykoterapeut fra DISPUK.

Annette Munksgaard er alkoholbehandler i Hillerød Alkoholbehandling.

Annette varetager individuelle behandlingssamtaler både med klienten men også de pårørende. Hun kortlægger og udarbejder behandlingsplaner, varetager antabusudlevering og abstinensbehandling i samarbejde med behandlingens sygeplejerske og lægekonsulent.

Annette er uddannet cand.pæd.psyk. og har herudover en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun har mange års erfaring med psykiske problemstillinger og misbrug fra sit arbejde i socialpsykiatrien. Som psykolog har hun erfaring med behandling af bl.a. stress, angst og depression, samt undersøgelser og udredning i forhold til arbejdsevne.

Annette er herudover uddannet i NADA akupunktur og har erfaring indenfor mindfulness. Hun modtager supervision fra DISPUK hver måned.

Charlotte Holst Rasmussen er alkoholbehandler i Hillerød IMG_1426
Alkoholbehandling.

Charlotte har tidligere været ansat i Nordsjællands Misbrugs-center, både som sygeplejerske på Akutafdelingen og senest som behandler.
Charlotte har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige behandling. Hun varetager vores abstinensbehandling både i behandlingens lokaler og i eget hjem. Charlotte har ligeledes individuelle behandlingssamtaler, og foretager kortlægning og udarbejdelse af behandlingsplaner.

Charlotte er uddannet sygeplejerske og har i de sidste 12 år arbejdet indenfor misbrugsområdet. Hun er NADA-akupunktør og har en kognitiv misbrugsuddannelse. Hun modtager supervision fra DISPUK hver måned, og er i gang med den den 5-årige narrative psykoterapeutuddannelse på DISPUK.

Ingelil Højgaard Richter-Petersen er IMG_1395
Hillerød Alkoholbehandlings receptionist og sekretær. Hun holder styr på alle vores aftaler og er ansvarlig for, at behandlingens reception fungerer. Det er Ingelil, du møder, når du kommer for at få antabus eller skal til samtale. Hun giver gerne en kop kaffe og en god snak, mens du venter.
Det er Ingelil, du ringer til ved tidsbestilling, og hvis du skal have ændret en tid.
Ingelil er ligeledes NADA-uddannet og har ansvaret for den overordnede koordination af NADA behandlingen.

Jens Otto Søderberg er  behandlingsansvarlig læge. IMG_1445
Jens Otto er praktiserende læge med egen praksis i Hillerød.

Han har tidligere været behandlingsansvarlig læge i Lænken, både i Lyngby og Hillerød.

 

Lars Troest Jørgensen kvalitets- og udviklingsansvarlig iIMG_Lars
Hillerød Alkoholbehandling.
Det er Lars, der sørger for at vores arbejdsgange og procedurer følges og evalueres. Det er ligeledes Lars, der laver statistik og målinger – alt sammen for at sikre, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav til alkoholbehandling.

Lars har mange års erfaring med markedsføring og ledelse. Senest kommer han fra en stilling som nordisk marketingchef i den amerikanske virksomhed Kimberly-Clark. Fra tidligere stillinger har Lars erfaring med salg, økonomistyring samt kvalitetsledelsessystemer, herunder ISO-standarder.

Peter M. Højgaard er økonomiansvarlig i IMG_1364
Hillerød Alkoholbehandling.
Det er Peter, der står for bogføringen og kontakten til vores revisor. Det er ligeledes Peter, der står for fakturering og løn samt kontakten til vores debitorer og kreditorer.

 

anneAnne Romer er vores supervisor og inspirator.
Hun er ansat på Dispuk og er uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet.

Vi har supervison
med Anne hver måned.